Vi har ett antal anläggningar för uthyrning och försäljning. Kontakta oss för ett attraktivt anbud.